NOWOŚĆ!Alkogogle o natężeniu 1,5 promila próba jazdy po placu manewrowym.

NOWOŚĆ!Alkogogle o natężeniu 1,5 promila próba jazdy po placu manewrowym.

ZAPRASZAMY NA  KURS!!!        19.04.2018  GODZ 17  (czwartek)

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B: 

minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna
uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem

 

Aby móc rozpocząć kurs należy we właściwym starostwie lub wydziale komunikacji uzyskać profil kandydata na kierowce (PKK) po przedłożeniu:

- wypełniony wniosek ( który otrzymacie u nas lub starostwie)

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,

- 1 zdjęcia (kolorowe o wym. 3,5 x 4,5)

- dowodu osobistego/paszport

Zostanie Państwu w starostwie/wydziale komunikacji nadany profil kandydata na kierowcę (PKK). Powinniście otrzymać profil od ręki. Z otrzymanym profilem zgłaszacie się  Państwo do nas i możemy rozpocząć kurs.